Daniel Škvor: Zbiju všechny těžký Čechy – YANGAMES